8 tips voor een goede waterafvoer badkamers met een inloopdouche

TIP 1 : voldoende afvoerdebiet

Zorg voor een douchegoot met voldoende afvoerdebiet. Op dat vlak is Carrodrain alvast een goede keuze met 31 liter per minuut. Het debiet van een moderne douchekop varieert enorm. Van een waterbesparende uitvoering met 5 liter per minuut tot wel 25 liter water per minuut. Uw douchegoot heeft dus best voldoende afvoercapaciteit. Indien vervuiling of haartjes het afvoerdebiet tijdelijk verlagen moet het water immers nog steeds makkelijk afgevoerd worden.

 

TIP 2 : correcte hellingsgraad van de afvoerbuis

Het lijkt logisch om de afvoerbuis zo steil mogelijk te laten afwateren. Dit is echter niet altijd de beste methode. Indien een horizontale afvoerbuis te sterk afhelt, dan kunnen vuilresten in het afvoerwater opdrogen en zich vastzetten binnenin de buis. Anderzijds, indien de buis niet genoeg afwatert, dan blijft het water staan en dan kan het bezinksel zich ook gaan vastzetten op de buiswand. Deze vervuilingen kunnen dan weer nieuwe vuilresten tegenhouden die de buis verder dicht laten slibben. Het resultaat is een volledige verstopte buis. Voor de ideale afhellingsgraad van een horizontale afvoerbuis is 1 cm per meter de norm. Voor de verticale hoofdafvoer is dit uiteraard niet van tel, deze mag loodrecht naar beneden lopen.

 

TIP 3 : correcte diameter van de afvoerbuizen

Om een vlotte doorstroming te verzekeren, is het van cruciaal belang om leidingen van de juiste diameter te plaatsen. Deze diameter is afhankelijk van het te verwachten afvoerdebiet. Dit zijn enkele minimumdiameters (groter mag dus):
  • Lavabo: 40 mm, nooit samen met het bad afvoeren
  • Inloopdouche met douchegoot: 50 mm, met het meegeleverde reductiestuk van Carrodrain kan u meteen aankoppelen op een buis van 50mm. Altijd apart afvoeren naar de hoofdafvoerbuis/stijgleiding
  • Bad: 50 mm, altijd apart afvoeren naar de hoofdafvoerbuis/stijgleiding
  • Wasmachine: 40 mm, altijd apart afvoeren naar de hoofdafvoerbuis/stijgleiding
  • Afmasmachine: 40 mm, altijd apart afvoeren naar de hoofdafvoerbuis/stijgleiding
  • Toilet: 90 mm, altijd apart afvoeren naar de hoofdafvoerbuis/stijgleiding


Indien verschillende afvoerbuizen samenkomen, kies je zo snel mogelijk voor een grotere diameter, zoals 110 mm. Zorg alleszins dat het water geen te grote afstand horizontaal moet afleggen door een buis met een beperkte diameter. Indien je toch een grotere afstand horizontaal moet afleggen ga dan eveneens zo snel mogelijk naar een grotere diameter, zo vermijd je verstoppingen.

Hetzelfde geldt voor het samenbrengen van de afvoer van meerdere toestellen. Indien je door omstandigheden de afvoeren niet individueel per toestel kan maken, zorg dan dat je voldoende marge hebt in de diameter van je afvoerbuis. Indien de verticale hoofdafvoerbuis een te kleine diameter heeft kan dit een vacuümeffect creëren. Hierdoor kunnen de sifons van de douchegoot en de andere sanitaire toestellen leeg getrokken waardoor geurhinder kan ontstaan.

 

TIP 4 : vermijd luchtbellen in de afvoerbuis

Luchtbellen vormen zich tijdens de afvoer van het water en komen soms knel te zitten op plaatsen waar je het niet verwacht. Een luchtbel die in de leiding blijft hangen kan de vlotte afvoer enorm vertragen of zelfs blokkeren. Luchtbelvorming ontstaat waar een horizontale afvoerbuis wordt aangesloten op een verticale buis door middel van een Y-stuk. Instinctief zou je verwachten dat dit een vlotte waterafvoer ten gunste komt, maar door dit Y-stuk (45°) kan er tussen de verticale afvoerbuis en de douchegoot een luchtbel ingesloten geraken die de afvoer kan belemmeren. Het water blijft dan in de douche staan totdat de sifon uit de goot wordt genomen. Daarop ontstaan er een bubbels die uit de afvoerbuis ontsnappen. Daarna loopt het water plots heel vlot weg. Dit fenomeen kan vermeden worden door aan te sluiten op de verticale afvoerbuis met een T-stuk. Hierdoor kan de overtollige lucht niet ingesloten worden in de horizontale buis, maar wordt deze mee afgevoerd naar de verticale afvoer.

 

TIP 5 : let op voor de dubbele sifon

Deze tip sluit aan bij de vorige. Soms vormt zich, al dan niet bedoeld, een tweede sifon verderop in de afvoerleidingen. Hierdoor komt er automatisch een luchtbel vast te zitten tussen de twee sifons. Het water geraakt heel moeilijk voorbij deze luchtbel zodat het water niet meer afloopt. Indien er zich werkelijk een tweede sifon bevindt in de afvoerbuis, dan is dit euvel vrij makkelijk te omzeilen. De tweede sifon houdt de stank ook tegen dus de sifon in je douchegoot mag je verwijderen. Indien er toch nog geurhinder optreedt, dan is er geen tweede sifon gevormd en moet de oorzaak elders gezocht worden.

 

TIP 6 : aparte afvoer per toestel

Probeer altijd per toestel in je badkamer een aparte afvoer te voorzien. Hou sowieso het bad en je douchegoot gescheiden van elkaar en van de andere sanitaire toestellen. Wanneer je het bad laat leeglopen creëert dit immers een grote onderdruk in je afvoerbuis, zeker wanneer de diameter niet erg groot is. Door dit vacuüm-effect trekt het afvoerwater dan de sifons van de andere toestellen leeg. Hierdoor kan ook geurhinder optreden. Wanneer er meerdere toestellen worden aangesloten op een centrale afvoer met een beperkte diameter of een onvoldoende beluchting, kan er een vacuüm-effect ontstaan waardoor de sifons van o.a. de douchegoot worden leeggetrokken. Voor dit euvel is er gelukkig ook een oplossing. Zo kan je aan je lavabo’s of in de buizenschacht nog een zogenaamde ‘sniffer’ of luchthapper plaatsen op de afvoerbuis. Dit is een soort terugslagklepje dat lucht hapt van zodra er een te grote onderdruk ontstaat in je afvoerbuizen. Hierdoor kan je het waterslot op je andere toestellen intact houden. Zie ook TIP 8.

 

TIP 7 : makkelijk bereikbare sifon

Wanneer je waterafvoer plots minder vlot gaat zit er wellicht vervuiling in de sifon van uw douchegoot. Het is dan ook van groot belang dat de sifon van uw inloopdouche makkelijk bereikbaar en reinigbaar is. Vermijd absoluut douchegoten en douchebakken waarbij de sifon onbereikbaar en ondergronds (zwanehals-sifon) zit ingebouwd. Bij verstoppingen ben je dan immers verplicht om de ganse douchevloer uit te breken met alle gevolgen van dien. Alle douchegoten van Carrodrain hebben een makkelijk reinigbare en uitneembare sifon. Ingeval het water in uw inloopdouche niet meer soepel wegloopt, dan kan u dus de sifon eenvoudig uitnemen en proper maken. Indien meerdere toestellen tegelijk minder goed aflopen, dan zit het probleem wellicht verderop in de afvoer. Misschien is er een buis dichtgeslibt of misschien moet de septische put geleegd worden.

 

TIP 8 : zorg voor een goede beluchting

Deze tip overspant meerdere van de vorige items. Indien de verticale afvoerbuis goed ‘belucht’ is, dan ga je vele van bovenstaande problemen al vermijden. Een goede beluchting is in feite niet meer dan een toevoer van lucht op de afvoerbuis zodat deze zichzelf niet vacuüm kan trekken. Door dit vacuüm effect blijft het water dan in de afvoerbuis vasthangen. Denk aan een pipet of een rietje dat je bovenaan afsluit met je vinger. De vloeistof blijft erin ondanks de opening onderaan. Er zijn verschillende manieren om een afvoerbuis te beluchten maar idealiter loopt de hoofdafvoer als ‘ontspanningsleiding’ verticaal door het dak zodat deze altijd verse lucht kan happen. Doordat de beluchting op het dak gebeurt is er sowieso nooit reukhinder.

Zorg dus dat de centrale afvoerbuizen ten alle tijde bereikbaar blijven. Indien een centrale beluchting niet meer mogelijk is door omstandigheden, dan is de enige oplossing om in naplaatsing een beluchting te voorzien op de reeds geplaatste sanitaire toestellen. Zie ook TIP 6.